Share Smart

Ce trebuie să știți dacă aveți salariați care lucrează în regim de telemuncă

1 martie 2018

Reglementarea activitatii de telemunca

Despre reglementarea activității de telemuncă am scris anul trecut aici, când lucrurile erau în faza de intenție. De atunci, procesul legislativ și-a urmat cursul și propunerea a devenit text de lege, adoptat de Parlament. Suntem convinși că legea le va aduce beneficii angajaților care lucrează de la distanță: IT-iști, traducători, graficieni, specialiști în social media sau în promovări online și așa mai departe. Mai mult, ea va înlesni și integrarea pe piața muncii a persoanelor de dizabilități care nu au posibilitatea să se deplaseze la un loc de muncă.

Atenție, însă, activitatea de telemuncă vine și cu obligații suplimentare de ambele părți: angajator și angajat. De pildă, contractul individual de muncă specific va trebui să conțină o sumedenie de prevederi suplimentare față de cel standard, din Codul Muncii:

  • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
  • perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
  • locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;
  • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
  • modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
  • responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă a materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
  • obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
  • măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
  • condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

După care, desigur, aflăm și următorul aspect: constituie contravenţie şi se sancţionează nerespectarea dispoziţiilor referitoare la obligaţia de a prevedea în mod expres în contractul individual de muncă sau în actul adiţional la acesta prestarea unei activităţi în regim de telemuncă, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană…

Photo by rawpixel.com on Unsplash