Share Smart

Beneficii pentru companie

Încetarea relațiilor de muncă poate fi însoțită de măsuri active, eficiente și durabile

Schimbarea este susținută de măsuri concrete

Reducerile de personal fac parte din viața companiilor. Fiind strâns legate de domeniul de activitate sau de istoricul companiei, măsurile compensatorii sunt adesea vădit insuficiente și de multe ori echipele interne de resurse umane nu pot gestiona corect procesul, având o experiență limitată în proiecte de reduceri de personal. Serviciul de outplacement, marcă a BPI România, poate fi integrat în pachetul propus la încheierea relațiilor de muncă, funcționând ca un atu în negociere. Ca angajator, poți folosi cel mai performant serviciu de outplacement din România și poți sprijini concret salariatul în găsirea unui nou loc de muncă.

Investiția este rapid amortizată atunci când salariatul și partenerii sociali consideră acest serviciu o plusvaloare; sprijinul oferit cântărește în balanța negocierii, cu atât mai mult cu cât nu face parte din pachetul legal de compensare.

Impactul serviciului de outplacement este măsurabil, mulțumită indicatorilor de performanță determinați contractual.

Marca de angajator este protejată

Companiile sunt preocupate și investesc în mod constant și, uneori, consistent, în marca de angajator. În România, angajatorii care oferă serviciul de outplacement fac parte dintr-un club select de companii responsabile social, nu doar pentru protejarea mediului sau pentru cauze caritabile, ci și față de propriii salariați.

Pe plan extern, pentru clienți, furnizori, mediul de afaceri sau comunitatea locală, grija pentru parcursul profesional al angajatului, inclusiv la momentul despărțirii, aduce un plus în comunicare. Astfel, mesajul poate fi transmis într-o manieră pozitivă, însoțit de argumente concrete din partea companiei.

Pe plan intern, salariații rămași continuă să aibă încredere în angajatorul lor, deși momentul de schimbare și despărțirea de anumiți colegi pot produce tensiuni, conducând uneori chiar scăderea adeziunii la valorile companiei. Oricum, vor înțelege că angajatorul se preocupă nu doar de prezentul, ci și de viitorul lor.

Responsabilitatea în comunitate

Anumite companii, instalate în orașe sau regiuni afectate de dezindustrializare, jucători tradiționali la scară regională, cu marcă reputată și imagine integră, sunt factori de stabilitate și de dezvoltare la nivelul comunităților locale.

De acestea depind locuri de muncă directe și indirecte. Închiderea unei unități de producție, unde se lucra poate din tată-n fiu, devine atunci o criză serioasă, cu repercusiuni la nivel social, economic și chiar politic. Consecințele negative pot fi reduse de un diagnostic prealabil al nivelului de ocupabilitate al salariaților, dar și de preocuparea pentru viitorul lor.

Trauma deciziei de închidere se poate atenua prin pachetul compensatoriu oferit salariaților la plecare. Însă acesta nu e suficient, dacă se rezumă doar la măsuri financiare. Din punct de vedere social și, da, psihologic, impactul negativ asupra comunității este diminuat dacă angajatorul se implică în susținerea acesteia prin serviciul de outplacement propus salariaților, prin stimularea șanselor de reconversie profesională sau a antreprenoriatului, dar și prin transferul anumitor activități către alți investitori.

Investiția este măsurabilă, eficientă și cu efecte durabile

Serviciul de outplacement este o soluție externalizată integral, iar implicarea fostului angajator în proiect este redusă. Pentru un proces armonios, recomandăm totuși un contact tripartit permanent și implicat: candidat - consultant în carieră - angajator.

Serviciul de outplacement furnizat de BPI România este asigurat la nivel național, indiferent de locația companiei sau a salariatului și include atât interacțiuni față în față, cât și la distanță. Consultanții în carieră au o vastă experiență acumulată în proiecte similare, atât la nivel colectiv, cât și individual. Metodologia folosită este adaptată condițiilor proiectului și nivelului de expertiză al fiecărui candidat în parte.

Progresul proiectului este transparent, iar raportarea se bazează pe indicatori de performanță măsurabili, trasabili, atât în cazul unui proiect individual, cât și în proiectele de anvergură cu zeci, sute sau chiar mii de participanți.