Share Smart

Doar 26,7% din firme le-au oferit angajaților formare profesională continuă

26 octombrie 2017

Formare profesională continuă

Ieri, Institutul Național de Statistică a dat publicității un comunicat de presă în care prezintă un tablou complet al ofertei de formare profesională continuă în întreprinderile din România în anul 2015. Spicuim pentru voi principalele date despre acest domeniu atât de relevant pentru dinamica pieței muncii:

  • Rata globală de participare la cursurile de formare profesională continuă (FPC) a fost de 21,3% în anul 2015, în creştere cu 3,5 puncte procentuale faţă de anul 2010 (cifra se referă la ponderea participanţilor la cursurile de FPC în total angajaţi din toate întreprinderile care au format obiectul anchetei).
  • Costul mediu al FPC pe participant a fost de 1.705 lei, iar o oră de FPC a costat în medie 43,4 lei.
  • Ponderea unităților care au oferit FPC angajaţilor a fost în anul 2015 de 26,7%, în creştere cu 2,6 puncte procentuale faţă de anul 2010.
  • Aproape două treimi din întreprinderile care oferă formare profesională iniţială (FPI) îi angajează de obicei pe participanţi.
  • Rata de participare la cursurile de FPC a fost de 42,3%, în creştere cu 1,1 puncte procentuale faţă de anul 2010 (ponderea participanţilor la cursurile de FPC în total angajaţi din întreprinderile care au oferit cursuri de FPC).
  • Pe activităţi economice, cele mai ridicate valori ale ratei de participare s-au înregistrat în activităţile de intermedieri financiare şi asigurǎri (67,0%).
  • Pe clase de mărime, nivelul cel mai ridicat al ratei de participare la cursurile de FPC (51,7%) s‐a observat în rândul întreprinderilor mici (10‐49 angajaţi). Întreprinderilor mijlocii (50‐249 angajaţi) le‐a revenit cel mai scăzut nivel al ratei de participare (36,5%).
  • Majoritatea orelor de cursuri de FPC (peste 89%) s‐au desfăşurat în cadrul programului de lucru, iar durata medie a acestora a fost de 35 ore/participant.
  • Pe tipuri de cursuri, peste două treimi dintre întreprinderile furnizoare de FPC au optat pentru instruirea angajaţilor prin intermediul cursurilor externe, manifestându‐se un interes mai ridicat comparativ cu cele interne (70,6% faţă de 59,5%).

Pentru date mai detaliate, puteți citi comunicatul integral AICI.

Photo by rawpixel.com on Unsplash.