Share Smart

IMM-urile pot primi fonduri de la stat pentru promovarea pe piețele externe

26 iulie 2017

piețele externe

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a anunțat ieri lansarea Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 și a publicat normele metodologice. Programul susține accesul pe piețele externe al IMM-urilor, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli de promovare în afara țării.

Data de la care se pot depune aplicațiile în Program este luni, 31 iulie, începând cu orele 10.00, iar sistemul de aplicații va fi deschis până vineri, 4 august, orele 20.00. Acordarea finanțării se realizează în baza criteriului “primul venit – primul servit”, în limita bugetului. Pentru perioada 2017-2020 este prevăzut un buget total de 71 milioane de lei, din care suma alocată anului 2017 este de 5 milioane lei.

Alocația financiară nerambursabilă este în cuantum de maximum 50 mii lei/beneficiar, reprezentând maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru un număr maxim de 500 de beneficiari anual, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Ce activități pot beneficia de finanțare nerambursabilă?

  1. participări individuale la târguri și expoziții internaționale, organizate în străinătate;
  2. participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate;
  3. crearea identității vizuale a unui IMM – marcă și/sau siglă și/sau slogan;
  4. realizarea unui site pe Internet/aplicație pentru mobil, pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor promovate, în limba română și limba engleză/ altă limbă de circulație internațională a pieței căreia i se adresează;
  5. participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în țară și/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piețe;
  6. analize și studii de piață;
  7. alte tipuri de activități de promovare și susținere a internaționalizării.

Normele metodologice, inclusiv cele 11 anexe, sunt disponibile AICI. Dacă această oportunitate vă stârnește interesul, grăbiți-vă! Mai sunt doar câteva zile până la începerea înscrierilor.

Photo by rawpixel.com on Unsplash