Share Smart

Închiderea unei unități de producție

5 septembrie 2016

Populația vizată

 • Personal de execuție, administrativ și management
 • 460 persoane

Localizare

 • Brașov, România

Echipa

 • 5-6 persoane

Durata misiunii

 • 2009-2010
 • 18 luni

Expertiză

 • Restructurare
 • Outplacement
 • Tranziție în carieră
 • Consiliere și mediere

Context

Clientul este o companie globală din sectorul FMCG, cu activități manufacturiere și de vânzare în România. Ca urmare a deciziei de relocare a activității de producție în altă țară europeană, unitatea de producție din Brașov a fost închisă.

Întreg personalul fabricii a intrat în procedură de concediere colectivă.

BPI group România a oferit servicii de tranziție în carieră și outplacement pentru 460 persoane.

Servicii

Consultantul și-a adaptat serviciile la specificul industrial și la calendarul de închidere progresivă al fabricii.

Pentru Client, mizele principale au fost identificarea de noi locuri de muncă pentru salariații afectați de concedieri și menținerea păcii sociale.

BPI group România a desfășurat activități individuale și colective on-site, asigurând maximum de proximitate și de reactivitate pentru situațiile întâlnite.

 • Consiliere individuală
 • Sesiuni de formare și ateliere
 • Consiliere în vederea reconversiei profesionale
 • Târg de locuri de muncă.
 • Prospectare și mediere în vederea identificării de noi locuri de muncă în bazinul ocupațional Brașov, în acord cu profilul de competențe al persoanelor înscrise în Program.

Rezultat

95% dintre salariații care au beneficiat de serviciile de outplacement au obținut o soluție profesională mulțumitoare la finalul proiectului.

Climatul social a rămas stabil pe întreaga durată a procedurii de restructurare.

Concluzii

Implicarea echipei de management al fabricii în buna derulare a Proiectului este un factor-cheie de succes.

Pentru personalul de execuție, puțin obișnuit cu practicile de recrutare, acompanierea trebuie să debuteze cât mai rapid, pentru a trasnfera informații despre piața muncii, căutarea unui job.

În sectorul industrial, unde polivalența este minimală, cheia angajării o reprezintă adesea reconversia profesională.