Share Smart

Reorganizare masivă, post-privatizare

8 septembrie 2016

Populația vizată

  • Personal de execuție și administrativ
  • > 20.000 persoane

Localizare

  • Național, România

Echipa

  • > 20 persoane

Durata misiunii

  • 2006 – 2010
  • 5 ani

Expertiză

  • RESTRUCTURARE
  • OUTPLACEMENT
  • TRANZIȚIE ÎN CARIERĂ
  • CONSILIERE ȘI MEDIERE

Context

Clientul este o companie regională din sectorul energetic, cu activități de extracție, producție, rafinare și distribuție de produse petroliere în România, care preia prin privatizare, una dintre cele mai reprezentative companii din România.

Procedura de concediere colectivă a inclus salariați din toate locațiile companiei, la nivel național.

BPI group România a oferit servicii de tranziție în carieră și outplacement pentru peste 20.000 persoane.

Servicii

Desfășurarea proiectului la scară națională, precum și durata acestuia (estimată între 3 și 5 ani) au necesitat o abordare adaptată, fiind cel mai mare proiect de tranziție în carieră și outplacement vreodată desfășurat în România.

BPI group România a conceput, implementat și monitorizat activitatea și rezultatele unuei echipe internalizate, atât la nivelul sediului central, cât și în teritoriu.

15 Centre de Tranziție în Carieră au fost create la nivel regional. Consilierii interni au fost selecționași, formați și ulterior coordonați de echipa BPI group România.

Pentru Client, mizele principale au fost identificarea de noi locuri de muncă pentru salariații afectați de concedieri și menținerea păcii sociale, într-un mediu puternic sindicalizat.

Rezultat

Dat fiind amploarea proiectului în organizație, Clientul l-a considerat ca fiind unul strategic și a introdus tranziția în carieră în obiectivele sale CSR.

Climatul social a rămas stabil pe întreaga durată a procedurii de restructurare.

Peste 70% dintre salariații care au beneficiat de serviciile de outplacement au obținut o soluție profesională mulțumitoare la finalul proiectului. Dintre aceștia, circa 10% au ales calea emigrării către țări în care existau în continuare unități de extracție a țițeiului.

Concluzii

Transferul de cunoștințe de la Consultant la Client presupune o relație partenerială de excelentă factură.

În mediu sindicalizat, este esențială colaborarea cu toți interlocutorii interni și externi relevanți în situație de restructurare.

În sectorul industrial, unde polivalența este minimală, cheia angajării o reprezintă adesea reconversia profesională.