Share Smart

România, prima în UE ca pondere a lucrătorilor în agricultură

10 august 2018

agricultura

Începută în a doua jumătate a secolului XX, tranziția către o economie a serviciilor continuă în Europa. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, nu mai puțin de 74% din totalul angajaților lucrau în domeniul serviciilor în anul 2017. În 2000, proporția era de 66%. Pe de altă parte, ocuparea în sectorul industrial a înregistrat un declin, de la 26% în 2000 la 22% în 2017, iar în agricultură s-a înjumătățit, de la 8% la 4%. În ceea ce privește valoarea adăugată, serviciile au generat 73% din totalul acesteia, industria – 25% și agricultura – 2%. România conduce în UE în ceea ce privește ponderea forței de muncă implicate în agricultură (cu 24%), urmată de Bulgaria (19%), Grecia (11%) și Polonia (10%). Prima, ca procent al ocupării în industrie, este Republica Cehă (36%), pe locurile următoare plasându-se Slovacia și Polonia (31%) și România (30%). În Olanda, Marea Britanie, Belgia, Malta, Franța, Danermarca, Cipru și Luxemburg proporțiile lucrătorilor din sfera serviciilor depășesc 80%.

Haideți să vedem cum stă România la acești parametri, în raport cu media europeană.

Ocuparea în servicii

UE: 73,9%

România: 46,3%

Ocuparea în industrie

UE: 21,6%

România: 29,9%

Ocuparea în agricultură

UE: 4,5%

România: 23,7%

Valoarea brută adăugată – servicii (ca procent din totalul valorii adăugate)

UE: 73,5%

România: 62,0%

Valoarea brută adăugată – industrie (ca procent din totalul valorii adăugate)

UE: 25,0%

România: 33,2%

Valoarea brută adăugată – agricultură (ca procent din totalul valorii adăugate)

UE: 1,6%

România: 4,8%

Sursă date: Eurostat

Photo by meriç tuna on Unsplash